صنعت کار » اداره اطلاعات انرژی آمریکا

تولید نفت خام آمریکا در دسامبر ۲۰۲۰ تا متوسط ۱۱.۰۶۳ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و این روند کاهش پس از آن هم در ۲۰۲۱ ادامه داشته است. ادامه
اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی کرد تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۲۱ به میزان ۱۹۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده و به ۱۱.۱ میلیون بشکه در روز می رسد. ادامه
پیش بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا؛
اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی کرد قیمت نفت برنت در نیمه دوم امسال ۷۳ دلار در هر بشکه و در سال آینده ۶۹ دلار در هر بشکه خواهد بود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات