صنعت کار » اداره صمت

رئیس اداره صمت چابهار خبر داد:
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت چابهار گفت: روزانه 2 هزار قرص نان از طریق اتحادیه خبازان شهرستان چابهار پخت و به مناطق سیل زده ارسال می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك