صنعت کار » اداره صمت دامغان

رئیس اداره صمت دامغان، ذخایر قطعی معادن این شهرستان را ۷۲۳ هزار و ۶۶۶ تن در سال ذکر کرد و گفت: از این میزان ۶۵۰ هزار تن به معادن زغالسنگ اختصاص دارد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات