صنعت کار » اداره کل امور مالیاتی

در مراسمی با حضور مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل و عضو هیات مدیره، سید محمود سیدی مدیر امور مالی و اقتصادی، ایمانی مدیر امور حسابرسی داخلی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که در محل اداره کل امور مالیاتی استان یزد برگزار شد ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات