صنعت کار » ادامه خاموشی‌ها

مدیر عامل شرکت توانیر:
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به افزایش دمای هوا در هفته جاری و شکسته شدن رکوردهای مصرف برق در امسال، اظهار داشت: سال گذشته پیک مصرف برق به ۵۵ هزار مگاوات رسید و امسال نزدیک به دو هفته است که مصرف برق کشور بالای ۵۵ هزار بوده و حدود ۵۷ هزار مگاوات گزارش می‌شود. ادامه
حقی فام سخنگوی صنعت برق خطاب به مردم:
سخنگوی صنعت برق کشور درخصوص خاموشی های اخیر از مردم عذر خواهی کرد و گفت:امیدوارم همه مشترکین صنعتی، کشاورزی، تجاری و خانگی در این مدت بخاطر محدودیت‌ها ،عذر مارا بپذیرند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك