صنعت کار » ادغام بانک های غیر نظامی

روابط عمومی بانک دی با بیان اینکه هیچ برنامه ای برای ادغام بانک دی با دیگر بانک ها وجود ندارد، خبر ادغام این بانک را تکذیب کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات