صنعت کار » ارائه تسهیلات بانکی به مناطق سیل زده

معاون وزیر کشور در نامه هایی به وزیران راه و نیرو:
دبیر کمیته برآورد، تعیین خسارت و تخصیص منابع قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده، در نامه های جداگانه ای به وزیران راه و شهرسازی، نیرو و رئیس کل بانک مرکزی خواستار تسریع در فرآیند پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت و همچنین تخصیص اعتبارات صرفا برای خسارت های ثبت شده در سامانه «سجاد» به سیلزدگان شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك