صنعت کار » ارائه خدمات

تاکید مدیرعامل بیمه ایران معین در نشست خبری؛
به دنبال برگزاری موفق مجمع عادی سالیانه بیمه ایران معین ، نخستین نشست خبری مدیرعامل این شرکت با اصحاب رسانه به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید. ادامه
برخی از شرکت های واردکننده خودرو ممنوعیت واردات خودرو و شرایط تحریم ها را بهانه کرده اند و از ارائه خدمات پس از فروش در زمان گارانتی محصولات سر باز می زنند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك