صنعت کار » ارائه سبد کالا

در گفت‌وگو با شبکه افق عنوان شد؛
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در گفت‌وگو با برنامه فرامتن شبکه افق گفت: ارائه سبد کالا در جبران افزایش قیمت‌ها مستلزم مقدماتی ازجمله ایجاد زیرساخت الکترونیکی، مسئله تأمین، راحتی و رفاه دریافت‌کنندگان کالا و همچنین واقعیت‌های شبکه توزیع بود؛ بنابراین به برنامه‌ریزی و دقت مضاعف نیاز داشت و تصمیم گرفته شد که این کار باعجله انجام نشده و در ابتدا به‌صورت نقدی و پس‌ازآن به‌صورت سبد کالایی، انجام شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك