صنعت کار » اراضی ملی

رییس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم:
رییس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم از رفع تصرف 21هزار و 540 مترمربع از اراضی خالصه دولتی در قالب سه قطعه زمین واقع در خارج از محدوده طرح هادی روستاهای ریگو و دفاری خبر داد و گفت: این اقدامات دراجرای سیاست های رییس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان مبنی بر مبارزه با زمین خواری و احقاق حقوق مردم جزیره قشم، پس از انجام استعلامات مورد نیاز وفق دستور دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم و در معیت فرماندهی انتظامی بخش شهاب و همچنین مامورین یگان امداد نیروی انتظامی شهرستان قشم انجام شد. ادامه
مدیر عامل منطقه آزاد قشم از رفع تصرف حدود ۲۰۰ هزار مترمربع از اراضی ملی جزیره قشم در طول سال ۹۸ خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك