صنعت کار » اراضی ملی

مدیر عامل منطقه آزاد قشم از رفع تصرف حدود ۲۰۰ هزار مترمربع از اراضی ملی جزیره قشم در طول سال ۹۸ خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات