صنعت کار » ارتباطات تصویری

مدیر امور شعب استان های بانک ایران زمین:
مدیر امور شعب استان های بانک ایران زمین، با اشاره به اهمیت رعایت فاصله گذاری اجتماعی اظهار داشت: با ادامه شیوع ویروس کرونا و عدم عادی سازی شرایط کنونی کشور، همگان می بایست جهت حفظ تلاش های صورت گرفته برای مهار انتشار ویروس کرونا، پروتکل های بهداشتی را کاملاً رعایت کنند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات