صنعت کار » ارتباط با مشتریان

حمید مرادی ضمن اشاره به خدمات حوزه ارتباط با مشتریان برای محصول تارا، گفت: با ورود محصول جدید ایران خودرو،‌ طرح صیانت از مشتریان و ارایه خدمات در سطح خودروهای پنج ستاره کیفیت در کشور برای دارندگان این محصول ارایه می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات