صنعت کار » ارتباط صنعت و دانشگاه

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: آقای غریب پور طی مدت مدیریت ایمیدرو، گام های مثبت و موثری در راستای ارتقای ارتباط دانشگاه و صنعت برداشته است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات