صنعت کار » ارتباط صنعت و دانشگاه

در راستای توسعه فعالیت‌های علوم‌زمین در کشور و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه و به منظور بهره‌مندی از خدمات علمی-پژوهشی و مشارکت در پروژه‌های مطالعاتی علوم‌زمین، تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی منطقه جنوب کشور(شیراز) و دانشگاه سیستان و بلوچستان به امضا رسید. ادامه
رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: آقای غریب پور طی مدت مدیریت ایمیدرو، گام های مثبت و موثری در راستای ارتقای ارتباط دانشگاه و صنعت برداشته است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك