صنعت کار » ارتباط صنعت و معدن

غریب پور در جلسه ویدیوکنفرانسی با رئیس دانشگاه علامه طباطبایی خبر داد:
رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر داد: کارگروهی برای بررسی همکاری علمی- پژوهشی ایمیدرو و دانشگاه علامه طباطبایی به زودی تشکیل می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك