صنعت کار » ارتباط مردم

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) بصورت مستقیم و زنده به مسایل و مشکلات حوزه مربوطه پاسخ داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات