صنعت کار » ارتباط وزارت صنعت با رسانه ها

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد :
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم ارتقای تصویر ذهنی جامعه از واقعیت های تولید و تجارت کشور، از مدیران استانی خواست که با رسانه های محلی ارتباط جدی تری برقرار کنند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك