صنعت کار » ارتقای استاندارد صادرات

وزیر صمت:
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات کشور با حرکت شتابنده‌ رو به رشد است و فقط ۳.۵ میلیارد دلار تا حذف نفت از تراز تجاری کشور فاصله داریم. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك