صنعت کار » ارتقای جایگاه

تولید جهانی سیمان در سال 2019 میلادی به 4 میلیارد و 100 میلیون تن رسید. فهرست برترین تولیدکنندگان این محصول نشان می‌دهد ایران به دلیل کاهش تولید ترکیه، جایگاه هفتم جهانی را در اختیار گرفت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات