صنعت کار » ارتقای سطح

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی:
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: کارنامه رضا رحمانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل قبول بوده و سوالات مجلسیان از وزیر صمت برای ارتقای سطح صنعت و تولید در کشور بوده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات