صنعت کار » ارتقای صنعت ساختمان

معاون وزیر راه‌وشهرسازی:
معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به تصویب قانون جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی، ارتقای صنعت ساختمان را وظیفه ملی و میهنی همه دانست. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات