صنعت کار » ارتقای عملکرد

قائم مقام سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران( ایمیدرو) معتقد است: چنانچه منع قانونی برای حضور ایمیدرو در بورس نباشد، این امر می تواند باعث ارتقای عملکرد این سازمان شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك