صنعت کار » اردوی جهادی پزشکی شرکت مس

مشاور مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومی شرکت مس خبر داد
«محمد جواد خلیلی» مشاور مدیرعامل و مدیرگروه روابط عمومی شرکت مس از ارائه 39 هزار و 685 مورد خدمات درمانی رایگان طی 11 دوره اردوی جهادی – پزشکی در 9 ماه نخست سال جاری خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك