صنعت کار » ارز

بانک مرکزی امروز ( دوشنبه، ۲۸ تیرماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی را اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۳ ارز کاهش و ۱۲ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۱۱ ارز رسمی ثابت ماند. ادامه
بانک مرکزی امروز (یکشنبه، ۲۷ تیرماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی را اعلام کرد که نرخ همه ارزها با توجه به تعطیلی بازار جهانی ثابت ماند. ادامه
بانک مرکزی امروز (شنبه، ۲۶ تیرماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی را اعلام کرد که براساس آن نرخ ۱۸ ارز افزایش و ۲۲ ارز کاهش یافت. همچنین نرخ ۶ ارز رسمی ثابت ماند. ادامه
نرخ دلار در صرافی‌های بانکی امروز (یکشنبه، ۶ تیرماه) با ۳۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته به رقم ۲۴ هزار و ۳۸ تومان رسید. ادامه
بانک مرکزی امروز (یکشنبه، ۶ تیرماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی کشورهای جهان را اعلام کرد که براساس آن به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی نرخ همه ارزها ثابت ماند. ادامه
بانک مرکزی امروز (پنجشنبه، سوم تیرماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی کشورهای جهان را اعلام کرد که براساس آن بهای ۲۷ ارز افزایش و نرخ ۱۱ ارز کاهش یافت و همچنین نرخ هشت ارز ثابت ماند. ادامه
بانک مرکزی امروز (چهارشنبه، دوم تیرماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی کشورهای جهان را اعلام کرد که براساس آن بهای ۲۰ ارز افزایش و نرخ ۱۸ ارز کاهش یافت. همچنین نرخ هشت ارز ثابت ماند. ادامه
بانک مرکزی امروز (پنج‌شنبه، ۲۷ خردادماه) نرخ رسمی ۴۶ ارز عمده و اصلی کشورهای جهان را اعلام کرد که براساس آن بهای ۱۸ ارز نسبت به روز گذشته (چهارشنبه) کاهش و نرخ ۱۷ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ ۱۱ ارز ثابت ماند. ادامه
«صنعت کار» گزارش می دهد:
سازمان توسعه تجارت ایران در تشریح عوامل کاهش صادرات در سال ۹۹ ،کاهش درآمدهای نفتی، شوک ارزی، تحریم شرکت‌های پتروشیمی و پانادمی کرونا را 4 عامل موثر این اتفاق دانست. ادامه
بانک مرکزی امروز (شنبه) نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که براساس آن ۱۶ نرخ افزایشی، ۱۹ نرخ کاهشی و ۱۱ نرخ نیز نسبت به روز کاری گذشته ثابت ماند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات