صنعت کار » ارزان شدن کالاها

با اجرای طرح درج قیمت کارخانه روی کالا؛
رئیس سازمان حمایت گفت: از ۷ هزار قلم کالایی که تاکنون مشمول طرح درج قیمت تولیدکنندگان شده اند، ۲۰۰۰ قلم آن کاهش قیمتی ۵ تا ۶۵ درصدی داشته است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك