صنعت کار » ارزش افزوده اقتصادی

مقابله با سوداگری و فعالیت‌های غیر مولد از اولویت‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در برنامه ۴ ساله منتشر شده وی است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك