صنعت کار » ارزش افزوده بالاتر

تلاشگران ذوب آهن اصفهان برای نخستین بار در کارگاه نورد ۵۰۰ موفق به تولید میلگرد ۵۰ مارک ۷۰CR۲ شدند که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بالاتر ، نیاز کشور به این محصول را نیز تامین می کند . ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات