صنعت کار » ارزش افزوده بخش صنعت و معدن

معاون اول رييس جمهور با اشاره به ادعاي آمريكايي ها براي به صفر رساندن فروش نفت ايران تا آبان ماه ، گفت: آنها تلاش مي كنند با كمك سعودي ها توليد نفت در سطح جهان را افزايش دهند تا اگر فروش نفت ايران متوقف شد اتفاقي در بازار جهاني نيفتد. ما اعلام مي كنيم هر كشوري كه در اين شرايط بخواهد جاي ايران را در بازار نفت بگيرد خيانت بزرگي به ملت ايران و فضاي بين المللي كرده است و حتماً روزي تقاص خيانت خود را خواهد داد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات