صنعت کار » ارزش افزوده بخش معدن

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت گفت: امروز ۳۰ درصد ارزش افزوده بخش معدن مربوط به معادن کوچک است و اینگونه معادن حداقل سهم ۷۰ درصدی در اشتغال معادن را به خود اختصاص داده‌اند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك