صنعت کار » ارزش بازار بانک ملت در بورس

مدیرعامل بانک ملت در مجمع عمومی عادی سالیانه اعلام کرد:
مدیرعامل بانک ملت اظهار داشت: ارزش بازار بانک ملت در بورس، با رشد ۲۹۶ درصدی رو به رو شده که این رشد بیش از دو برابر رشد ارزش بازار بانک های بورسی است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات