صنعت کار » ارزش دلار در ترکیه

تقویت ارزش لیر باعث شده است حجم دلارهای خانگی ترکیه کاهش پیدا کند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك