صنعت کار » ارزش پول ملی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید در سال ۲۰۱۹ همسایه‌های ایران حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار واردات داشتند، از آنجا که ۱۵ درصد جمعیت منطقه در ایران وجود دارد، به طور طبیعی ما می توانیم با صادرات سهم قابل توجهی از این میزان واردات کشورهای همسایه را به خود اختصاص دهیم که این سهم حدود ۱۸۰ میلیارد دلار می‌شود. ادامه
رییس کل بانک مرکزی گفت: من یک بار گفتم بازهم می‌گویم که رییس کل بانک مرکزی اولین کسی است که طرفدار ارزش پول ملی است. حیثیت و اعتبار رییس بانک مرکزی به تعدیل نرخ ارز است نه اینکه نگذارد پایین بیاید. ادامه
از سال گذشته و آغاز روند افزایشی قیمت خودرو، کاهش ارزش پول ملی به عنوان یکی از دلایل این روند عنوان شده این در حالیست که تفاوت قیمت کارخانه و بازار هم اکنون به اندازه ای افزایش یافته که منطق قیمت گذاری دستوری را زیر سوال برده و اما در عین حال ضرورت ورود نهادهای نظارتی را افزایش داده است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك