صنعت کار » ارزش گذاری استارتاپ ها

رییس سازمان بورس:
در حالی که برخی شرکت‌های استارتاپی در ارزش‌گذاری‌های خود رقم‌های بالایی را عنوان می‌کنند و برای تامین مالی درخواست پذیرش خود را به بورس و فرابورس داده‌اند، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار می‌گوید "این شرکت‌ها ریسک بالایی در سرمایه‌گذاری دارند، خواهش من از سرمایه گذاران این است که به ماهیت این صنعت ها بیشتر توجه کنند. " ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك