صنعت کار » ارزش گمرکی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی رفع ایرادات شورای نگهبان، مجوز ورود خودرو سواری را منوط به این کردند که در مهلت قانونی ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آن طی شده باشد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات