صنعت کار » ارزنیمایی

چهار میلیارد و ۵۶۴ میلیون یورو از ابتدای امسال تا ۲۸ خرداد در سامانه نیما عرضه شده که برای تامین کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور اختصاص یافته است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات