صنعت کار » ارزهای اروپایی

ارزش دلار باز هم کاهش پیدا کرد. ادامه
پس از چهار صعود متوالی ارزش دلار کاهش یافت. ادامه
ارزش دلار مقابل بیشتر ارزها تغییر کمی داشت. ادامه
ارزش دلار مقابل بیشتر ارزها کاهش یافت. ادامه
ارزش دلار مقابل بسیاری از ارزها افزایش پیدا کرد. ادامه
شاخص دلار دچار ریزش نسبتا سنگینی شد. ادامه
ارزش دلار مقابل بیشتر ارزهای مهم صعودی بود. ادامه
ارزش دلار در مقابل رقبایش کمی کاهش یافت. ادامه
نرخ برابری دلار مقابل بیشتر ارزها تقریبا ثابت ماند. ادامه
ارزش دلار مقابل تمامی ارزهای مهم افزایش یافت. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك