صنعت کار » ارزهای تخصیص یافته به خودرو وارداتی

رییس انجمن واردکنندگان خودرو:
بررسی ارزهای تخصیص یافته در حوزه واردات خودرو نشان می دهد تنها ۱۵ درصد ارزهای دولتی به واردات خودرو اختصاص یافته و مابقی ۸۵ درصد مربوط به واردات کالاهای دیگر بوده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات