صنعت کار » ارزهای دیجیتال خصوصی

ارزهای دیجیتال در حال تحکیم پایه‌های خود در نظام پولی جهانی هستند و در این شرایط به نظر می‌رسد که باید برای مواجهه با این نظام جدید پولی آماده شویم؛ احتمال ساخت ارز دیجیتال ایرانی یکی از احتمالاتی است که کارشناسان اقتصادی برای آن ایده‌های مختلفی دارند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك