صنعت کار » ارزيابي ژئوسايت‌

در سال 1400 با تاکید بر شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌‌زدایی‌ها؛ پیمایش‌های صحرایی از دیدگاه مخاطرات طبیعی، اکتشافات منابع غیرفلزی و شناسایی مناطق مستعد ژئوتوریسم براساس شاخص‌های اختصاصی در راستای اهداف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور توسط اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافا‌ت‌معدنی منطقه کاسپین باختری (گیلان) در محدوده استان آغاز شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك