صنعت کار » ارز ارزان قیمت

سرپرست سازمان توسعه تجارت:
سرپرست سازمان توسعه تجارت معتقد است وقتی طبق آمار ۱۵ میلیارد دلار واردات قاچاق داشتیم، یعنی مرزها به همان نسبت پتانسیل صادرات غیرقانونی و قاچاق دارند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك