صنعت کار » ارز اشخاص

پس از امیدواری کمرنگ فعالان صنعت خودرو و قطعه نسبت به مصوبه واردات مواد اولیه بدون انتقال که تنها ساعاتی پس از تصویب، تکذیب شد، این بار فعالان این حوزه دل به واردات با تکیه بر ارز اشخاص بسته اند. هرچند که در مصوبه بانک مرکزی مشخص نیست این ارز همان ارز صادراتی است و یا ارز موجود در خارج از کشور. اما با این حال قطعه سازان این مدل ارزی را راه نجاتی برای صنعت قطعه می دانند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك