صنعت کار » ارز تولید کاغذ

مدیر کل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی :
مدیر کل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی با تاکید بر اینکه ارز مورد نیاز کاغذ و مواد اولیه تولید کاغذ باید در اولویت بانک مرکزی قرار گیرد، گفت: کاغذهای چاپ، تحریر و روزنامه ای که با نرخ 4200 تومانی تامین ارز شده اند و در برخی از گمرکات موجودند باید با همان نرخ ارز ترخیص شوند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك