صنعت کار » ارز ديجيتال

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان از تولید دستگاه استخراج ارز دیجیتال در این استان خبر داد و گفت: این محصول برای نخستین بار در سطح کشور توسط یکی از واحدهای صنعتی همدان تولید می‌شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك