صنعت کار » ارز رسمی

وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به سازمان های خود در استان‌‎ها اسامی هشت کالای جدید را که مشمول دریافت ارز رسمی هستند، اعلام کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات