صنعت کار » ارز صادراتی پتروشیمی ها

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی:
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت که به دلیل تعاملات مطلوب ایران با کشورهای دیگر از بابت صادرات محصولات پتروشیمی جای نگرانی وجود ندارد و تحریم های جدید نمی تواند به این روند خدشه ای وارد کند ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك