صنعت کار » ارز یارانه ای

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: اعطای ارز یارانه ای نتیجه ای جز فساد ندارد، تنها راه نجات کشور ارز تک نرخی است و کمک‌ها باید از طریق یارانه مستقیم به اقشار هدف برسد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات