صنعت کار » ارز 4200 تومانی

کارشناس بازار سرمایه به تاثیر حذف ارز دولتی بر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: خبر حذف ارز دولتی تاثیری چشمگیر بر گروه دارویی‌ها به جا گذاشت و تا پایان هفته گذشته، بازدهی ۲۵ درصدی را برای این گروه به همراه داشت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات