صنعت کار » ارسال نفت خام از گوره به جاسک

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آغاز عملیات ارسال نفت خام از مبدا گوره به جاسک خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات