صنعت کار » ارسال گسترده پیامک‌های تبلیغاتی

هشدار رگولاتوری ؛
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: اپراتورهای تلفن همراه الزام دارند درباره ماهیت پیامک‌های جعلی مربوط به خدمات ارزش افزوده به تمامی مشترکان اطلاع رسانی لازم را انجام دهند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات