صنعت کار » ارسلان فتحی پور

مديرعامل گروه صنعتي ايران ترانسفورماتور گفت: محققان جوان ایرانی موفق به طراحی و تولید بزرگترین ترانسفورماتور سه فاز برای نخستین بار در منطقه خاورمیانه شدند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك