صنعت کار » اروند

مدیرعامل پتروشیمی اروند گفت: با تلاش‌های صورت گرفته، نماد پتروشیمی اروند به زودی روی تابلوی بورس قرار خواهد گرفت و سهام آن، عرضه اولیه خواهد شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات